วิธีวัดค่าแบตเตอรี่รถยนต์

วิธีวัดค่าแบตเตอรี่รถยนต์ ต้องวัดอะไรบ้าง

แบตเตอรี่รถยนต์ ต้องมีค่าต่างๆ ที่ต้องรักษาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่รถยนต์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น วันนี้เราลองมาดูกันว่า จะต้องวัดค่าอะไรบ้าง เพื่อให้แบตเตอรี่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1 ค่าความถ่วงจำเพาะ

มาตรฐานของแบตเตอรี่รถยนต์ ความถ่วงจำเพราะที่เหมาะสมคือ

% ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ค่าความถ่วงจำเพราะค่าความต่างศักดิ์
100
1.25012.6
751.23012.4
501.20012.2
251.17012.0
ต้องทำการชาร์จไฟ

เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเรา